รหัสพื้นที่ Stein-Neukirchเมืองหรือภูมิภาค:Stein-Neukirch
รหัสพื้นที่:02667     (+492667)

ประเทศ:

เยอรมนี