รหัสพื้นที่ ศรีลังกา

รหัสพื้นที่ของ ศรีลังกา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Mannar23
2.Matale66
3.Matara41

รหัสพื้นที่ ศรีลังกา