รหัสพื้นที่ ศรีลังกา

รหัสพื้นที่ของ ศรีลังกา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Jaffna21

รหัสพื้นที่ ศรีลังกา