รหัสพื้นที่ South Barito, East Baritoเมืองหรือภูมิภาค:South Barito, East Barito
รหัสพื้นที่:0526     (+62526)

ประเทศ:

อินโดนีเซีย


รหัสพื้นที่ South Barito, East Barito (อินโดนีเซีย)


หมายเลขนำหน้า 0526 เป็นรหัสพื้นที่ของ South Barito, East Barito และ South Barito, East Barito ตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย หากคุณอยู่นอกอินโดนีเซีย และต้องการโทรหาคนในSouth Barito, East Barito นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับอินโดนีเซีย คือ +62 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในSouth Barito, East Barito คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +62526

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +62526 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในSouth Barito, East Barito เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 00162526 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์