รหัสพื้นที่ Skoleเมืองหรือภูมิภาค:Skole
รหัสพื้นที่:3251     (+380 3251)

ประเทศ:

ยูเครน


รหัสพื้นที่ Skole (ยูเครน)


หมายเลขนำหน้า 3251 เป็นรหัสพื้นที่ของ Skole และ Skole ตั้งอยู่ในยูเครน หากคุณอยู่นอกยูเครน และต้องการโทรหาคนในSkole นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับยูเครน คือ +380 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในSkole คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +380 3251

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +380 3251 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในSkole เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001380 3251 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์