รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Triangle33
2.Tsholotsho89
3.Turk Mine85

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว