รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Shangani50
2.Shurugwi52

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว