รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Rusape25
2.Rutenga14
3.Ruwa273

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว