รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Ngundu36
2.Norton62
3.Nyamandhlovu87
4.Nyika38

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว