รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Kadoma68
2.Kariba61
3.Karoi64
4.Kezi82
5.Kwekwe55

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว