รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Jerera34
2.Juliasdale29

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว