รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Harare4
2.Hauna28
3.Hwange81
4.Hwange81

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว