รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Gokwe59
2.Guruve58
3.Gutu30
4.Gwanda284
5.Gweru54

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว