รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Figtree83
2.Filabusi17

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว