รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Darwendale69
2.Dete18

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว