รหัสพื้นที่ ซิมบับเว

รหัสพื้นที่ของ ซิมบับเว:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Banket66
2.Beatrice65
3.Beitbridge86
4.Bindura271
5.Binga15
6.Bulawayo9

รหัสพื้นที่ ซิมบับเว