รหัสพื้นที่ Sieggrabenเมืองหรือภูมิภาค:Sieggraben
รหัสพื้นที่:2621     (+43 2621)

ประเทศ:

ออสเตรีย