รหัสพื้นที่ สหรัฐอเมริกา

รหัสพื้นที่ของ สหรัฐอเมริกา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Utah385
2.Utah435
3.Utah801

รหัสพื้นที่ สหรัฐอเมริกา