รหัสพื้นที่ สหรัฐอเมริกา

รหัสพื้นที่ของ สหรัฐอเมริกา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Louisiana225
2.Louisiana985
3.Louisiana504
4.Louisiana337
5.Louisiana318

รหัสพื้นที่ สหรัฐอเมริกา