รหัสพื้นที่ สหรัฐอเมริกา

รหัสพื้นที่ของ สหรัฐอเมริกา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Hawaii808

รหัสพื้นที่ สหรัฐอเมริกา