รหัสพื้นที่ สหรัฐอเมริกา

รหัสพื้นที่ของ สหรัฐอเมริกา:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Delaware302
2.District of Columbia202

รหัสพื้นที่ สหรัฐอเมริกา