รหัสพื้นที่ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ

รหัสพื้นที่ของ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ:รหัสพื้นที่ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ