รหัสพื้นที่ เซาตูเมและปรินซิปี

รหัสพื้นที่ของ เซาตูเมและปรินซิปี:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Guadalupe2231

รหัสพื้นที่ เซาตูเมและปรินซิปี