รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย

รหัสพื้นที่ของ เซอร์เบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Zaječar19
2.Zaječar19
3.Zrenjanin23
4.Zrenjanin23

รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย