รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย

รหัสพื้นที่ของ เซอร์เบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Valjevo14
2.Valjevo14
3.Vranje17
4.Vranje17

รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย