รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย

รหัสพื้นที่ของ เซอร์เบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Užice31
2.Užice31

รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย