รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย

รหัสพื้นที่ของ เซอร์เบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Leskovac16
2.Leskovac16

รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย