รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย

รหัสพื้นที่ของ เซอร์เบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Belgrade11
2.Belgrade11
3.Bor30
4.Bor30

รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย