รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย

รหัสพื้นที่ของ เซอร์เบีย:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Čačak32
2.Čačak32

รหัสพื้นที่ เซอร์เบีย