รหัสพื้นที่ Schotten Hessเมืองหรือภูมิภาค:Schotten Hess
รหัสพื้นที่:06044     (+496044)

ประเทศ:

เยอรมนี