รหัสพื้นที่ Schopfloch Mittelfrเมืองหรือภูมิภาค:Schopfloch Mittelfr
รหัสพื้นที่:09857     (+499857)

ประเทศ:

เยอรมนี


รหัสพื้นที่ Schopfloch Mittelfr (เยอรมนี)


หมายเลขนำหน้า 09857 เป็นรหัสพื้นที่ของ Schopfloch Mittelfr และ Schopfloch Mittelfr ตั้งอยู่ในเยอรมนี หากคุณอยู่นอกเยอรมนี และต้องการโทรหาคนในSchopfloch Mittelfr นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับเยอรมนี คือ +49 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในSchopfloch Mittelfr คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +499857

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +499857 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในSchopfloch Mittelfr เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001499857 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์