รหัสพื้นที่ Schönfeld b Großenhainเมืองหรือภูมิภาค:Schönfeld b Großenhain
รหัสพื้นที่:035248     (+4935248)

ประเทศ:

เยอรมนี