รหัสพื้นที่ Schönberg Holsteinเมืองหรือภูมิภาค:Schönberg Holstein
รหัสพื้นที่:04344     (+494344)

ประเทศ:

เยอรมนี