รหัสพื้นที่ Schlepzigเมืองหรือภูมิภาค:Schlepzig
รหัสพื้นที่:035472     (+4935472)

ประเทศ:

เยอรมนี