รหัสพื้นที่ Schiffdorf-Geestensethเมืองหรือภูมิภาค:Schiffdorf-Geestenseth
รหัสพื้นที่:04749     (+494749)

ประเทศ:

เยอรมนี