รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

รหัสพื้นที่ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Province Orientale05

รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก