รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

รหัสพื้นที่ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema06

รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก