รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

รหัสพื้นที่ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Kasai-Oriental04
2.Katanga02
3.Kinshasa01

รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก