รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

รหัสพื้นที่ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Bas-Congo, Bandundu03

รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก