รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐคองโก

รหัสพื้นที่ของ สาธารณรัฐคองโก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Sangha2222

รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐคองโก