รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐคองโก

รหัสพื้นที่ของ สาธารณรัฐคองโก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Plateaux2224
2.Pointe-Noire2229
3.Pool2223

รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐคองโก