รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐคองโก

รหัสพื้นที่ของ สาธารณรัฐคองโก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Lekoumou2225
2.Likouala2222

รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐคองโก