รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐคองโก

รหัสพื้นที่ของ สาธารณรัฐคองโก:

เมืองหรือภูมิภาค รหัสพื้นที่
1.Bouenza2225
2.Brazzaville2228

รหัสพื้นที่ สาธารณรัฐคองโก