รหัสพื้นที่ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwannเมืองหรือภูมิภาค:San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann
รหัสพื้นที่:37     (+356 37)
37     (+356 37)

ประเทศ:

มอลตา


รหัสพื้นที่ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann (มอลตา)


หมายเลขนำหน้า 37 เป็นรหัสพื้นที่ของ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann และ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann ตั้งอยู่ในมอลตา หากคุณอยู่นอกมอลตา และต้องการโทรหาคนในSan Ġiljan, Pembroke, San Ġwann นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับมอลตา คือ +356 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในSan Ġiljan, Pembroke, San Ġwann คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +356 37

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +356 37 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในSan Ġiljan, Pembroke, San Ġwann เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001356 37 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann