รหัสพื้นที่ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwannเมืองหรือภูมิภาค:San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann
รหัสพื้นที่:37     (+356 37)
37     (+356 37)

ประเทศ:

มอลตาหมายเลขนำหน้า 37 เป็นรหัสพื้นที่ของ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann และ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann ตั้งอยู่ในมอลตา หากคุณอยู่นอกมอลตา และต้องการโทรหาคนในSan Ġiljan, Pembroke, San Ġwann นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับมอลตา คือ +356 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในSan Ġiljan, Pembroke, San Ġwann คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +356 37

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +356 37 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในSan Ġiljan, Pembroke, San Ġwann เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 001356 37 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์


รหัสพื้นที่ San Ġiljan, Pembroke, San Ġwann (มอลตา)