รหัสพื้นที่ Rujbanเมืองหรือภูมิภาค:Rujban
รหัสพื้นที่:452     (+218 452)

ประเทศ:

ลิเบีย