รหัสพื้นที่ Rothenklempenowเมืองหรือภูมิภาค:Rothenklempenow
รหัสพื้นที่:039744     (+4939744)

ประเทศ:

เยอรมนี