รหัสพื้นที่ Rondônia (Porto Velho)เมืองหรือภูมิภาค:Rondônia (Porto Velho)
รหัสพื้นที่:69     (+55 69)

ประเทศ:

บราซิล


รหัสพื้นที่ Rondônia (Porto Velho) (บราซิล)


หมายเลขนำหน้า 69 เป็นรหัสพื้นที่ของ Rondônia (Porto Velho) และ Rondônia (Porto Velho) ตั้งอยู่ในบราซิล หากคุณอยู่นอกบราซิล และต้องการโทรหาคนในRondônia (Porto Velho) นอกจากรหัสพื้นที่แล้ว คุณต้องกดรหัสประเทศสำหรับประเทศที่คุณต้องการโทรไปด้วย รหัสประเทศสำหรับบราซิล คือ +55 ดังนั้น หากคุณอยู่ในประเทศไทย และต้องการโทรหาคนในRondônia (Porto Velho) คุณต้องกดเลขนำหน้าหมายเลขโทรศัพท์ของคนนั้นด้วย +55 69

เลขศูนย์ในด้านหน้าของรหัสพื้นที่ จะถูกละไว้ในกรณีนี้

เครื่องหมายบวกที่ตำแหน่งเริ่มต้นของหมายเลขโทรศัพท์ มักถูกใช้ในรูปแบบนี้ อย่างไรก็ตาม การแทนที่เครื่องหมายบวกด้วยหมายเลขที่ตามมานั้น โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการแจ้งเครือข่ายโทรศัพท์ว่า คุณต้องการโทรไปยังประเทศอื่น ITU แนะนำให้ใช้การกด 00 ซึ่งมีใช้ในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในยุโรปทุกประเทศ

ในประเทศไทย ให้กด 001 แทนการกด 00

เพื่อแทนการกด +55 69 ซึ่งคุณต้องกดก่อนหมายเลขโทรศัพท์ของคนในRondônia (Porto Velho) เพื่อให้โทรจากประเทศไทยได้แล้วนั้น คุณยังสามารถกด 00155 69 แทนได้
โปรแกรมคำนวณหมายเลขโทรศัพท์