รหัสพื้นที่ Rohrdorf Kr Rosenheimเมืองหรือภูมิภาค:Rohrdorf Kr Rosenheim
รหัสพื้นที่:08032     (+498032)

ประเทศ:

เยอรมนี