รหัสพื้นที่ Rennertshofenเมืองหรือภูมิภาค:Rennertshofen
รหัสพื้นที่:08434     (+498434)

ประเทศ:

เยอรมนี