รหัสพื้นที่ Ratzeburgเมืองหรือภูมิภาค:Ratzeburg
รหัสพื้นที่:04541     (+494541)

ประเทศ:

เยอรมนี